Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KNJIGA SAZETAKA

 

 KNJIGA SAŽETAKA SA VII Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane „agroTECH“ Gradačac, avgust 2012. 

 

 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agtoTECH 2010

agroTECH 2011

 

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                          update izvršen: 08/12/12 22:04

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH