Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banja “Ilidža” Gradačac

035

852-300

Motel “Konak” Gradačac

035
061

817-367 261-992

Motel “Prenoćište” Gradačac

061
061

151-871
662-676

Motel “Vila San” Gradačac

035
061

852-555 151-395

Motel “Eurotrans” Gradačac

035

816-996

Motel “Orion” Ormanica (udaljen 12 km)

035

650-035

Prenoćište “Šumski Raj” Ormanica (udaljen 12 km)

049
061

750-220 136-846

Gradina, Kula “Zmaja od Bosne”

035

816-625

Jedinstvo, Privatni Smještaj (apartmani i sobe)

035

817-171
 

 

 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agroTECH 2010

agroTECH 2011

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                          update izvršen: 12/04/12 10:39

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH