Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIV AUTORIMA

Za Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane  «agroTECH 2012»
30.08.2012.godine, GRADAČAC

Cijenjeni autori, 

Povodom održavanja VII Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane «agroTECH2012» , koje će se održati u okviru 39. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije–Sajam šljive u Gradačcu, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nam dostavite svoje radove napisane u  cjelosti, na  jednom  od  jezika naroda  u  BiH  i  na  engleskom  jeziku.

Cilj Organizacionog odbora Savjetovanja je da radovi prispjeli za VII Savjetovanje «agroTECH2012», koji uspješno prođu proceduru rezenzije, budu objavljeni u jesenskom izdanju časopisa Tehnologica Acta koji bi bio posvećen VII Savjetovanju, a da svi radovi budu usmeno prezentirani na dan Savjetovanja.

Službeni jezici VII Savjetovanja «agroTECH2012» su jezici naroda u BiH, te se autori mole da usmene prezentacije radova pripreme u obliku PP prezentacija na jezicima naroda BiH, u trajanju najduže 15 minuta.

Technologica Acta objavljuje radove koji podliježu recenziji najmanje dva anonimna recenzenta i svrstavaju se u slijedeće kategorije: 

-izvorni naučni radovi,

-prethodna priopćenja

-pregledni radovi

-stručni radovi

Časopis Technologica Acta  se referira u sljedećim bazama: CAB Abstracts, COBISS, Index Copernicus Journal Master List i EBSCO, a u toku je proces indeksacije u bazi Food Science And Technology Abstract (FSTA).

Radovi napisani u cjelosti trebaju biti dostavljeni najkasnije do  25.06.2012. godine u elektronskoj formi na e-mail adresu: agrotech@untz.ba ili na CD-u sa jednim isprintanim primjerkom na adresu: 

TEHNOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI

Univerzitetska 8

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Sa napomenom „Rad za agroTECH2012“ 

Sažetci prispjelih radova će biti objavljeni u Zborniku sažetaka VII savjetovanja «agroTECH 2012» u on-line formi koji će biti postavljen na zvaničnoj stranici Savjetovanja http://www.agrotech.tf.untz.ba .

Sve  dodatne  informacije  i  pojašnjenja  autori mogu dobiti na e-mail: agrotech@untz.ba  i na web-stranicama: www.tf.untz.ba  i http://www.agrotech.tf.untz.ba .

Upute organizatora za pisanje radova možete preuzeti ovdje .
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF PAPERS
. 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agroTECH 2010

agroTECH 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                          update izvršen: 12/04/12 10:59

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH