Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Gradačačkim sajmom i Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK
 

ORGANIZIRA  SAVJETOVANJE O PROIZVODNJI I PRERADI HRANE

«agroTECH 2012»
 

sa međunarodnim učešćem, 30. avgust  2012.godine, GRADAČAC

 


Savjetovanje  o proizvodnji i preradi hrane će se održati za vrijeme  Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije- Sajam šljive u Gradačcu. Vodeći istraživači i priznati stručnjaci, iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, ekologije i bromatologije, informisat će učesnike skupa o najnovijim fundamentalnim i aplikativnim saznanjima iz ovih oblasti sa posebnim naglaskom na moguća tehno-ekonomska poboljšanja u planiranju i realizaciji poljoprivredne proizvodnje, te najnovijim trendovima u rješavanju problema sa otpadom iz poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Značajno mjesto zauzet će i kontrola kvaliteta u proizvodnji hrane, te razvoj novih proizvoda uz upravljanje plasmanom gotovih proizvoda.

 

 

 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agroTECH 2010

agroTECH 2011

 

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                         update izvršen: 12/04/12 10:24

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH