Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA I KOTIZACIJA
 

Autori učesnici VII Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane "agroTECH 2012" trebaju poslati svoje prijave najkasnije do 25.06.2012. godine. Kotizacija iznosi 50 KM ili 25 eura po jednom radu i treba biti uplaćena na žiro-račun fakulteta ili na Savjetovanju.
Podaci za uplatu:


TEHNOLOŠKI FAKULTET TUZLA
NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA
1321000256000080
Budžetska organizacija: 2404008
Poziv na broj: 7013000000
Vrsta prihoda: 722631

Prijavu za naučno-stručni skup "agroTECH 2012" može se preuzeti ovdje 

 

 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agroTECH 2010

agroTECH 2011

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                          update izvršen: 12/04/12 10:33

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH