Home

 

Institucije savjetovanja

 

Poziv i upute autorima

 

Prijava učesnika

 

Program savjetovanja

 

Pristigli radovi

 

Kontakti

 

Knjiga sažetaka

 

Smještaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT OSOBA: Dr. sc. Ramzija Cvrk

Adresa:

Univerzitet u Tuzli
Tehnološki fakultet
Univerzitetska 8
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Fax: +387 35 320 741

mob.: +387 61 412 100
Web: http://www.tf.untz.ba 

 

 

 

 

Tel./fax:

++387 35 320 740

 

E-mail: agrotech@untz.ba

 

Radovi prezentirani na ranijim skupovima:

 

agroTECH 2006

agroTECH 2007

agroTECH 2008

agroTECH 2009

agroTECH 2010

agroTECH 2011

web design: Nidret Ibrić                                                                                                                                                                                          update izvršen: 04/12/12 10:26

copiright© 2012: Tehnološki fakultet, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla, BiH